Unity 2021 için Cardboard XR kurulumu

Bir akıllı telefonu VR platformuna dönüştürmek için Cardboard SDK‘yı kullanabilirsiniz. Unity 2021 ve sonrası sürümler için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Başlarken

 • Yükleme sırasında Android ve iOS Build Support‘u seçtiğinizden emin olun.
 • Bilgisayarınıza Git kurulu olmalı, değilse buraya tıklayarak kurulumu yapmalısınız.

SDK ve Paketlerin Kurulumu

 1. Unity’yi açın ve yeni bir 3D proje oluşturun.
 2. Window > Package Manager‘a gidin.
 3. Pencerede önce + simgesine, daha sonra Add package from git URL seçeneğine tıklayın.
 4. Açılan kutucuğa https://github.com/googlevr/cardboard-xr-plugin.git adresini girin ve Add butonuna tıklayın. Bir süre bekledikten sonra paket yüklenecektir.
 5. Package Manager‘da Google Cardboard XR Plugin for Unity sekmesine gidin. Samples bölümünde Import butonuna tıklayın.
  Seçtiğimiz örnek sahne Samples/Google Cardboard/<version>/Hello Cardboard yoluna kurulacaktır.
 6. Assets klasöründe şu yola gidin: Samples/Google Cardboard/<version>/Hello Cardboard/Scenes ve HelloCardboard sahnesine çift tıklayarak sahneyi açın.

Ayarlar

 1. File > Build Settings penceresine gidin.
 2. Android seçeneğini seçin ve Switch Platform butonuna tıklayın.
 3. Add Open Scenes butonuna tıklayarak açık olan HelloCardboard sahnesinin eklenmesini sağlayın.
 4. Edit > Project Settings > Player penceresine gidin.
 5. Resolution and Presentation bölümünde Default Orientation ayarını Landscape Left olarak değiştirin.
 6. Optimized Frame Pacing seçimini iptal edin.
 7. Other Settings bölümünde Auto Graphics API seçimini iptal edin.
 8. Graphic APIs alanına OpenGLES3‘ü ekleyin.
 9. Scripting Backend alanında IL2CPP‘yi seçin.
 10. Target Architectures alanında ARMv7 ve ARM64’ü seçin.
 11. Internet Access ayarı için Require‘ı seçin.
 12. Identification başlığında Override Default Package Name‘i aktif edin.
 13. Package Name için geçerli bir ad yazın. (Örneğin, com.doga.merdiven)
 14. Publishing Settings bölümünde Build alanına gidin ve Custom Main Manifest, Custom Main Gradle Template ve Custom Gradle Properties Template özelliklerini açın.
 15. Assets klasöründe Plugins/Android/mainTemplate.gradle dosyasını kod editörünüz ile açın.
 16. Dependencies içerisine aşağıdaki kodları ekleyin.
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.0'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-vision:15.0.2'
  implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'
  implementation 'com.google.protobuf:protobuf-javalite:3.8.0'
 17. Assets klasöründe Plugins/Android/gradleTemplate.properties dosyasını kod editörünüz ile açın.
 18. En alt satıra aşağıdaki kodları ekleyin.
   android.enableJetifier=true 
   android.useAndroidX=true
 19. Assets klasöründe Plugins/Android/AndroidManifest.xml dosyasını kod editörünüz ile açın.
 20. <application satırını bulun ve yanına android:requestLegacyExternalStorage=”true” ifadesini ekleyin. Böylece ilgili satır aşağıdaki gibi görünecektir.

    <application android:requestLegacyExternalStorage="true" ... >
 21. Project Settings > XR Plug-in Management bölümüne gidin.
 22. Plug-in Providers alanından Cardboard XR Plugin‘i aktifleştirin.
 23. Daha sonra File > Build Settings penceresine gidip Build butonuna tıklayarak örnek projeyi APK olarak kaydedebilirsiniz.