“Please initialize Cardboard XR loader before calling this function” hatası nasıl düzeltilir?

Please initialize Cardboard XR loader before calling this function. UnityEngine.Debug:LogError (object) Google.XR.Cardboard.Api:UpdateScreenParams () (at ... Cardboard Startup.cs:70)

Cardboard XR projenizi Editör’de çalıştırdığınızda yukarıdaki hatayı alıyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. CardboardStartup.cs dosyasını açın ve 70. satıra gidin.

Api.UpdateScreenParams();

Yukarıdaki kodu bulun ve aşağıdaki kodlarla değiştirin.

#if !UNITY_EDITOR
Api.UpdateScreenParams();
#endif