Kitaplar ve Bölümler

Kitaplar

Bircan, M. A., & Akman, E. (2022). İlkokulda eğitsel dijital oyunlarla öğretim. Ankara: Vizetek.

Kitap Bölümleri

Akman, E. (2022). Oyun, dijital oyun, eğitsel oyun. M. A. Bircan, E. Akman (Ed.), İlkokulda eğitsel dijital oyunlarla öğretim (ss. 1-18). Vizetek. ISBN: 978-625-8499-80-3.

Akman, E. (2022). Öğretim teknolojilerinde web araçları. K. Tekşan, Ü. Süğümlü (Ed.), Web araçları ile Türkçe öğretimi (ss. 1-29). Eğiten Kitap. ISBN: 978-625-829-708-9.

Çakır, R., & Akman, E. (2019). İlk okuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamaları. E. Kolaç, S. Dal (Ed.), İlk okuma yazma öğretimi (ss. 339-368). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-033-154-7.