Kitap Bölümü

Eğitim teknolojilerinde güncel yaklaşımların ve gelişmelerin öne çıktığı kitap serisinde aşağıda bölüm başlıkları sunulan farklı kitap çalışmaları tasarlanmıştır. Açıklamalarda örnek olan verilen bölüm içeriği yazarın/yazarların uygun gördüğü şekilde değiştirilebilir.

Eğitimde Dijital Oyunlar

Eğitimde dijital oyun kullanımının avantajları ve dezavantajları, dijital oyunların eğitimdeki yeri ve önemi

Yazılıyor.

Oyun, eğitsel oyun, oyunlaştırma, dijital oyun gibi temel kavramlar

Eğitimde dijital oyun kullanımın gelişimi, önceki dönemlere ilişkin örnekler

Özelleştirilmiş öğrenme, işbirlikçi öğrenme, etkileşimli öğrenme, oyun tabanlı öğrenme, öğrenci motivasyonu, akış, eğitsel oyunların etkililiğinin değerlendirilmesi, öğrenme sonuçlarının ve kalitesinin değerlendirilmesi…

Öğretim materyali olarak dijital oyun, dijital oyunların eğitimde kullanımı, eğitsel dijital oyunların geliştirilmesi, eğitsel dijital oyun geliştirmede dikkat edilmesi gerekenler, eğitsel dijital oyun tasarımı ilkeleri…

Türkçe öğretiminde dijital oyunların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Yazılıyor.

Yabancı dil öğretiminde dijital oyunların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Matematik öğretiminde dijital oyunların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Yazılıyor.

Fen bilimlerinin öğretiminde dijital oyunların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Tarih, coğrafya, hayat bilgisi ve sosyal bilgilerin öğretiminde dijital oyunların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Ölçme-değerlendirmede dijital oyunların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Dijital oyunlar ve eğitim alanındaki etik, veri gizliliği, güvenlik konuları, dijital oyun bağımlılığı ve güvenli oyun oynama davranışı…

Yeni trendler, gelişmeler, eğitimciler ve teknoloji geliştiricileri için öneriler…

Eğitimde Metaverse

Eğitimde metaverse kullanımının avantajları ve dezavantajları, metaverse kullanımının eğitimdeki yeri ve önemi

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik gibi temel kavramlar

Eğitimde metaverse kullanımın gelişimi, önceki dönemlere ilişkin örnekler

Öğrenci deneyimi, gerçeklik hissi, buradalık, etkileşimli öğrenme, işbirlikçi öğrenme, simülasyon ve oyun tabanlı öğrenme…

Sanal öğrenme ortamları, sanal öğretim asistanları, sanal konferanslar, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik laboratuvarları, metaverse içeriği oluşturma ve alan çalışmaları…

Türkçe, İngilizce ve diğer dillerin öğretiminde metaverse ortamlarının yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Matematik ve fen bilimlerinin öğretiminde metaverse ortamlarının yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Tarih, coğrafya, hayat bilgisi ve sosyal bilgilerin öğretiminde metaverse ortamlarının yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Metaverse ve eğitim alanındaki etik, veri gizliliği ve güvenlik konuları…

Yeni trendler, gelişmeler, eğitimciler ve teknoloji geliştiricileri için öneriler…

Eğitimde Yapay Zeka

Eğitimde yapay zekanın avantajları ve dezavantajları, yapay zekanın eğitimdeki yeri ve önemi

Zeka, beyin, insan zekası, yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme, yapay sinir ağları, büyük veri ve veri madenciliği gibi temel kavramlar

Eğitimde yapay zeka kullanımın gelişimi, önceki dönemlere ilişkin örnekler

Özelleştirilmiş öğrenme, işbirlikçi öğrenme, etkileşimli öğrenme, oyun tabanlı öğrenme, uzaktan eğitimde yapay zeka, okul dışı öğrenme ortamlarında yapay zeka, hayat boyu öğrenmede yapay zeka……

Sanal öğretim asistanları, öğrenci performansının değerlendirilmesi, öğrenci başarısının iyileştirilmesi, öğrenci yönetimi, sınıf yönetimi…

Türkçe, İngilizce ve diğer dillerin öğretiminde yapay zekanın yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Matematik ve fen bilimlerinin öğretiminde yapay zekanın yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Tarih, coğrafya, hayat bilgisi ve sosyal bilgilerin öğretiminde yapay zekanın yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Yapay zeka ve eğitim alanındaki etik, veri gizliliği ve güvenlik konuları…

Yeni trendler, gelişmeler, eğitimciler ve teknoloji geliştiricileri için öneriler…

Eğitimde Mobil Uygulamalar

Eğitimde mobil uygulamaların avantajları ve dezavantajları, mobil uygulamaların eğitimdeki yeri ve önemi

Taşınabilir cihazlar, mobil cihazlar, mobil uygulamalar, mobil platformlar, mobil uygulama mağazaları gibi temel kavramlar

Eğitimde mobil uygulama kullanımın gelişimi, önceki dönemlere ilişkin örnekler

M-öğrenme, mobil uygulamaların öğrenme süreçlerine entegrasyonu, mobil uygulamalar ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimi, işbirlikçi öğrenme, etkileşimli öğrenme, uzaktan eğitimde mobil uygulamalar…

Öğretim materyali olarak mobil uygulamalar, mobil uygulamaların eğitimde kullanımı, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi ve öğrenci yönetimi…

Türkçe, İngilizce ve diğer dillerin öğretiminde mobil uygulamaların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Matematik ve fen bilimlerinin öğretiminde mobil uygulamaların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Tarih, coğrafya, hayat bilgisi ve sosyal bilgilerin öğretiminde mobil uygulamaların yeri, önemi ve öne çıkan örnekleri

Mobil uygulamalar ve eğitim alanındaki etik, veri gizliliği ve güvenlik konuları…

Yeni trendler, gelişmeler, eğitimciler ve teknoloji geliştiricileri için öneriler…

Eğitimde Animasyon

Bölüm başlıkları oluşturulmadı.