Books and Chapters

Books

Bircan, M. A., & Akman, E. (2022). İlkokulda eğitsel dijital oyunlarla öğretim [Teaching with educational digital games in primary school]. Ankara: Vizetek.

Book Chapters

Akman, E. (2022). Oyun, dijital oyun, eğitsel oyun [Game, digital game, educational game]. M. A. Bircan, E. Akman (Ed.), İlkokulda eğitsel dijital oyunlarla öğretim [Teaching with educational digital games in primary school] (pp. 1-18). Vizetek. ISBN: 978-625-8499-80-3.

Akman, E. (2022). Öğretim teknolojilerinde web araçları [Web tools in instructional technologies]. K. Tekşan, Ü. Süğümlü (Ed.), Web araçları ile Türkçe öğretimi [Teaching Turkish with web tools] (pp. 1-29). Eğiten Kitap. ISBN: 978-625-829-708-9.

Çakır, R., & Akman, E. (2019). İlk okuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamaları [Multimedia applications in the teaching of reading and writing]. E. Kolaç, S. Dal (Ed.), İlk okuma yazma öğretimi [The teaching of first reading and writing] (pp. 339-368). Ankara: Nobel Academic Publishing. ISBN: 978-605-033-154-7.