Editör’de Cardboard kamera kontrolü

Editör üzerinden VR kontrolleri sağlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. EditorCardboardCamera.cs dosyası oluşturun ve aşağıdaki kodları ekleyin.

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

// editor only Google Carboard VR cam simulation with left alt + mouse

public class EditorCardboardCamera : MonoBehaviour
{
#if UNITY_EDITOR
Vector2 rotation = Vector2.zero;
public float speed = 3;

void Update()
{
if (Input.GetKey(KeyCode.LeftAlt))
{
rotation.y += Input.GetAxis("Mouse X");
rotation.x += -Input.GetAxis("Mouse Y");
transform.eulerAngles = (Vector2)rotation * speed;
}
}
#endif
}

Daha sonra bu dosyayı kamera üzerine sürükleyebilirsiniz. Böylece editör üzerinde projenizi çalıştırdığınızda alt tuşuna basılı tutarak VR ortamı kontrol edebilirsiniz.