Editör Kurulu Üyeliği ve Hakemlik

Uluslararası Dergilerde Editörlük Görevleri

Participatory Educational Research (2020-) website

Education Mind (2022-) website

Digital Games in Education (2023-) website

Metaverse & Education (2023-) website

Uluslararası Dergilerde Hakemlik Görevleri

Computers in Human Behavior (2020-)

Interactive Learning Environments (2019-)

Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice (2021-)

International Journal of Game-Based Learning (2021-)

Turkish Online Journal of Distance Education (2021-)

International Journal of Mobile and Blended Learning (2021-)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020-)

Turkish Studies-Educational Sciences (2020-)

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (2020-)

Turkish Journal of Primary Education (2020-)

International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (2020-)

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (2020-)

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (2019-)

Participatory Educational Research (2019-2020)