“ArgumentException” hatası nasıl düzeltilir?

“ArgumentException” hatası, geçersiz bir argümanın yönteme geçirilmesi nedeniyle oluşur. Bu hata, Unity’de VR uygulama geliştirirken sıklıkla karşılaşılan bir hatadır.

Bu hatayı çözmek için;

 • Hatanın nedenini belirleyin: Hata mesajında belirtilen argümanın adını ve değerini kontrol edin. Bu, hangi argümanın geçersiz olduğunu anlamaya yardımcı olabilir.

 • Argümanın geçerli bir değer içerdiğinden emin olun: Argümanın değeri, yöntemin beklentilerine uygun olmalıdır. Değerin doğru bir şekilde ayarlandığından emin olmak için debug edin veya print() fonksiyonunu kullanarak değeri kontrol edin.

 • Hata ayıklama araçlarını kullanın: Unity, hatanın nedenini belirlemek için birçok hata ayıklama aracı sunar. Bu araçları kullanarak hatanın kaynağını daha kolay belirleyebilirsiniz. Örneğin, MonoDevelop kullanarak kodunuzu adım adım yürütebilirsiniz.

Örnek bir kod parçası aşağıda verilmiştir. Bu kod parçası, Unity’de bir VR uygulaması oluştururken bir “ArgumentException” hatası almış olabilir:

				
					public void SetPosition(float x, float y, float z)
{
  if (x < 0 || y < 0 || z < 0)
  {
    throw new ArgumentException("Değerler negatif olamaz.");
  }
  transform.position = new Vector3(x, y, z);
}

				
			

SetPosition() yöntemi, üç koordinat değeri alır ve bu değerleri yeni bir Vector3 nesnesi ile birleştirerek transform.position’ı ayarlar. Ancak, x, y veya z değerleri negatifse, bir “ArgumentException” fırlatılır.

Bu hatayı çözmek için, SetPosition() yöntemini aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:

				
					public void SetPosition(float x, float y, float z)
{
  if (x < 0 || y < 0 || z < 0)
  {
    throw new ArgumentException("Değerler negatif olamaz.");
  }
  else
  {
    transform.position = new Vector3(x, y, z);
  }
}

				
			

Bu kod parçasında, eğer x, y veya z değerleri negatifse, bir “ArgumentException” fırlatılır. Aksi takdirde, değerler Vector3 nesnesine atanır ve transform.position ayarlanır.