Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Akman, E. ve Çakır, R. (2020). The effect of educational virtual reality game on primary school students’ achievement and engagement in mathematics. Interactive Learning Environments. DOI: 10.1080/10494820.2020.1841800
Akman, E. ve Çakır, R. (2019). Pupils’ opinions on an educational virtual reality game in terms of flow experience. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(15), 121-137. DOI: 10.3991/ijet.v14i15.10576
Apaydın, Z., Akman, E., Taş, E. ve Peker, E. A. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin ışık kavramına yönelik bilgi yapılarının kavramsal değişim teorilerine göre analizi. Journal of Computer and Education Research, 2(3), 44–68.
Peker, E. A., Taş, E., Apaydın, Z. ve Akman, E. (2014). Fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesi için düşünme ajandası (öğrenci günlüğü) tutulması ve tutulan ajandaların öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkileri. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 3(3), 8–27.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Üstün, A. ve Akman, E. (2015). Özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri (Samsun ili örneği). Journal of Educational Science, 3(4), 94-103.
Bakioğlu, B., Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E. ve Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 22–33.