Editör’de Cardboard kamera kontrolü

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on whatsapp

Editör üzerinden VR kontrolleri sağlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. EditorCardboardCamera.cs dosyası oluşturun ve aşağıdaki kodları ekleyin.

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

// editor only Google Carboard VR cam simulation with left alt + mouse

public class EditorCardboardCamera : MonoBehaviour
{
#if UNITY_EDITOR
Vector2 rotation = Vector2.zero;
public float speed = 3;

void Update()
{
if (Input.GetKey(KeyCode.LeftAlt))
{
rotation.y += Input.GetAxis("Mouse X");
rotation.x += -Input.GetAxis("Mouse Y");
transform.eulerAngles = (Vector2)rotation * speed;
}
}
#endif
}

Daha sonra bu dosyayı kamera üzerine sürükleyebilirsiniz. Böylece editör üzerinde projenizi çalıştırdığınızda alt tuşuna basılı tutarak VR ortamı kontrol edebilirsiniz.