Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Peker, T., & Akman, E. (2019, Ekim). Genel Phubbing Ölçeği ve Genel Phubbing Mağduriyeti Ölçeği’nin Türkçe uyarlamaları: Güvenirlik ve geçerlik çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu toplantısında sunulan bildiri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun.
Kaşıkçıoğlu, K., Çakır, R., & Akman, E. (2019, Ekim). Öğretmenlerin akıllı tahtaya karşı tutumları ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu toplantısında sunulan bildiri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun.
Çakır, R., & Akman, E. (2019, Ekim). Eğitsel sanal gerçeklik oyunu Keşfet Kurtul’un akış deneyimine etkisi, 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) toplantısında sunulan bildiri. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Antalya.
Öztürk, M., Çakır, R., & Akman, E. (2019, Ekim). Sınıf öğretmenlerinin Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kullanımıyla ilgili görüşleri (Mardin İli örneği), 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) toplantısında sunulan bildiri. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Antalya.
Çakır, R., & Akman, E. (2017, Mayıs). İlk okuma yazma öğretiminde sanal gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi, Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İnönü Üniversitesi. Malatya.
Çakır, R., & Akman, E. (2017, Mayıs). Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları ile kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İnönü Üniversitesi. Malatya.
Akman, E. (2016, Mayıs). Özel okullarda görev yapmakta olan ilkokul öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri (Samsun ili örneği), Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla.
Akman, E., & Üstün, A. (2016, Mayıs). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algıları (Samsun ili örneği), Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla.
Korkmaz, Ö., & Akman, E. (2016, Eylül). A prototype proposal about using virtual reality and augmented reality in first reading and writing instruction, III. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference (IDEAL). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun.
Üstün, A., & Akman, E. (2015, Kasım). Özel okul öğretmenlerinin akıllı tahtanın kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri, VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR). Lefke Avrupa Üniversitesi. KKTC.
Akman, E., & Üstün, A. (2015, Mayıs). Özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri (Samsun ili örneği), VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (USBEK). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Nevşehir.

Uluslararası Bilimsel Toplantılara Ait Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kaşıkçıoğlu, K., Çakır, R., & Akman, E. (2019, Ekim). Öğretmenlerin akıllı tahtaya karşı tutumları ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu toplantısında sunulan bildiri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun.
Çakır, R., & Akman, E. (2019, Ekim). Eğitsel sanal gerçeklik oyunu Keşfet Kurtul’un akış deneyimine etkisi, 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) toplantısında sunulan bildiri. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Antalya.
Öztürk, M., Çakır, R., & Akman, E. (2019, Ekim). Sınıf öğretmenlerinin Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kullanımıyla ilgili görüşleri (Mardin İli Örneği), 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) toplantısında sunulan bildiri. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Antalya.
Çakır, R., & Akman, E. (2017, Mayıs). Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları ile kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İnönü Üniversitesi. Malatya.