Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Çakır, R. ve Akman, E. (2017, Mayıs). İlk okuma yazma öğretiminde sanal gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi, Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İnönü Üniversitesi. Malatya.
Çakır, R. ve Akman, E. (2017, Mayıs). Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları ile kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İnönü Üniversitesi. Malatya.
Akman, E. (2016, Kasım). Özel okullarda görev yapmakta olan ilkokul öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri (Samsun ili örneği), Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla.
Akman, E. ve Üstün, A. (2016, Kasım). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algıları (Samsun ili örneği), Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla.
Korkmaz, Ö. ve Akman, E. (2016, Eylül). A prototype proposal about using virtual reality and augmented reality in first reading and writing instruction, III. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference (IDEAL). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun.
Üstün, A. ve Akman, E. (2015, Kasım). Özel okul öğretmenlerinin akıllı tahtanın kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri, VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR). Lefke Avrupa Üniversitesi. KKTC.
Akman, E. ve Üstün, A. (2015, Mayıs). Özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri (Samsun ili örneği), VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (USBEK). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Nevşehir.